Kino Lucerna

Kino Lucerna

Adresa Vodičkova 36, Praha 1
Webová stránka www.kinolucerna.cz
Telefón +420 736 431 503
Pridružené miesta Palác Lucerna

Program kina

Srdce na dlani
Komédia,
Redakčné tipy
Klan Gucci
Dráma,
Tove
Dráma,