Latentné revolúcie

Vstupenky
Štítky Fotografie
Web akcie www.gmb.sk…
Web miesta www.gmb.sk…
Kurátor Anna Vartecká

Výstava „Latentné revolúcie“ prezentuje tvorbu fotografiek Miloty Havránkovej, Libuše Jarcovjákovej a Zuzany Pustaiovej v Pálffyho paláci.

V rámci výstavy troch fotografiek česko-slovenského priestoru príde k spojeniu troch osobitých prístupov pojednávajúcich o hľadaní vnútornej slobody vo svete, ktorý sa z celkom objektívnych dôvodov javí ako vychýlený, nedokonalý či priam limitujúci. Vybrané cykly autoriek približujú vždy inú dobu, počnúc dekádou hektických šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov minulého storočia (Milota Havránková), pokračujúc postnormalizačným bezvetrím rokov osemdesiatych (Libuše Jarcovjáková) a končiac porevolučnou súčasnosťou (Zuzana Pustaiová). Každá fotografka si vytvorila autentický a svojrázny fotografický jazyk, prostredníctvom ktorého sa s trhlinami doby, v ktorej žije, vnútorne oslobodzuje, nachádza rovnováhu alebo to podstatné, čo nebýva prvoplánovo viditeľné. V určitom zmysle môžeme vnímať tento proces ako intímne, latentne prebiehajúce revolúcie vedené „zdola“, ktoré síce primárne reflektujú subjektívne prežívanie, ale zároveň obnažujú i najhlbšie zakotvenú architektúru spoločenského, politického, kultúrneho i genderového nastavenia systému, v ktorom uviazli.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Vernisáž výstavy Latentné revolúcie

Ďalšie akcie v tomto meste

Múzeum prízrakov Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Múzeum prízrakov
Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Fenomény: Slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia
Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Gotická tabuľová maľba a plastika: Reinštalácia zbierkovej expozície
Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Stála Virtuálna prehliadka Pálffyho paláca

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko