Nákup vstupeniek

Návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s Návštěvním řádem Národní galerie Praha.
Zaplacené vstupné a ani ostatní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
Vstup do Národní galerie Praha podléhá mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách galerie a dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Výber vstupeniek

Mená na vstupenkách

Kontaktná osoba