Lucerna Music Bar

Lucerna Music Bar

Adresa Vodičkova 36, Praha 1
Webová stránka www.musicbar.cz
Telefón +420 224 217 108
Pridružené miesta Palác Lucerna

Aktuálny program klubu

Xavier Baumaxa 50
Pop,
Cashanova Bulhar
Hip-Hop,
Timudej
Funk,