Ľudovít Fulla: Fragmenty

Vstupenky
Adresa Nedbalova 17, 811 01 Bratislava
Štítky Maľba
Vstupné 3–5 €
Web akcie www.nedbalka.sk…
Web miesta www.nedbalka.sk
Kurátor Katarína Bajcurová

Výstava diel Ľudovíta Fullu, zakladateľa slovenskej výtvarnej moderny, ktorý sa venoval maliarstvu, grafike, kresbe, avantgardnej scénografii a typografii či knižnej ilustrácii. Viaceré jeho diela boli realizované ako gobelíny.

Koncepcia výstavy i publikácie, kde je zbierka spracovaná celá, je rozdelená do piatich častí – fragmentov: 1. Portréty a akty, 2. Maľba, 3. Kresba a ilustrácia, 4. Grafika, 5. Návrhy pre architektúru. Kurátorka výstavy Katarína Bajcurová, autorka poslednej veľkej monografie o Ľudovítovi Fullovi (Bratislava: Slovart a Petrus, 2009), jednotlivé diela a skupiny diel interpretuje a pri interpretácii jednotlivých „fragmentov“ prináša nové poznatky, ktoré sa objavili za ostatných desať rokov. Kniha (katalóg) s komentármi ku konkrétnym dielam je koncipovaná ako svojho druhu „rukoväť“ pre zberateľov.

Ľudovít Fulla disponoval spontánnym a zároveň syntetickým výtvarným talentom. Od začiatkov svojej tvorby skúšal nastoliť otázku, či možno byť európskym a súčasne slovenským umelcom, a hľadal na ňu zmysluplnú odpoveď. Protirečenie tradičného a moderného riešil ich spojením – k svojmu typickému výrazovému vzorcu dospel cez inšpiráciu súdobými umeleckými hnutiami, detským výtvarným prejavom, ikonopisnou maľbou, stredovekým maliarstvom a ľudovým výtvarným umením. Toto dedičstvo dokázal prekryť moderným experimentovaním na spôsob priam „janáčkovskej či bartókovskej syntézy“, ako o ňom napísal český spisovateľ Milan Kundera. Výsledkom bol originálny výtvarný jazyk, ktorý sa vyznačoval spojením racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou.

Stal sa významným slovenským umelcom 20. storočia, pričom za toto postavenie, ktoré sa dá najvýstižnejšie pomenovať termínom „archaista-novátor“ (Jurij Tyňanov), vďačil najmä svojmu zmyslu pre syntézu neraz veľmi rozmanitých a protichodných prvkov. Fulla ako prvý dosiahol na Slovensku métu, ku ktorej nedošiel ešte nikto z jeho predchodcov: skonštruoval abstraktný obraz. Hoci horizont „fyzického modelu“ obrazu nikdy do dôsledkov neopustil, programovo uplatnil postuláty nepredmetnosti v úžitkovej grafike a scénografii. Od doktríny „absolútnej maľby“ (čo v dobovej reči znamenalo nepredmetné, abstraktné umenie), o ktorú sa čiastočne usiloval počas prvého vrcholu svojej tvorby v tridsiatych rokoch, sa obrátil k tradičnejšie postavenej téme slovenského maliarstva 20. storočia, k hľadaniu a vyjadreniu národného mýtu.

Ďalšie akcie v tomto meste

Dáždniková ulica 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Dáždniková ulica
Skupina Mikuláša Galandu 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Skupina Mikuláša Galandu
Zrod výtvarnej moderny na Slovensku 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Zrod výtvarnej moderny na Slovensku
Výtvarná moderna Slovenska 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Výtvarná moderna Slovenska

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko