Marián Čunderlík: V zápase o nové videnie

Vstupenky
Adresa Nedbalova 17, Bratislava – Staré Mesto
Štítky Maľba
Web akcie www.nedbalka.sk…
Web miesta www.nedbalka.sk
Kurátor Miroslava Urbanová

Výstava diel „maliara s existenciálnou hĺbkou", Mariána Čunderlíka, bude dostupná verejnosti od 26. januára do 24. apríla v Galérii Nedbalka.

Do dejín slovenského umenia sa Čunderlík zapísal koncom štyridsiatych a päťdesiatych rokov svojou figuratívnou tvorbou, začiatkom šesťdesiatych rokov už ako účastník Bratislavských konfrontácií a koncom šiestej dekády ako člen Klubu konkretistov. Prostredníctvom svojej ranej figuratívnej tvorby sa Čunderlík stal pomyselným spojivom medzi modernou tradíciou slovenskej maľby a ne-tradíciou abstraktných tendencií. Nehľadal esenciu slovenskosti, neupínal sa k folkloristickým motívom. Figúru rozpustil do farebných plôšok a sústredil sa na jej asociatívne formy, aby sa neskôr zameral na univerzálne (geometrické) formy a novú obrazovú koncepciu.

Najskôr experimentoval predovšetkým s farbou, no nielen s jej koloristickými kvalitami, ale aj s jej hmotou, štruktúrou, ich emotívnymi a významovými kvalitami. Vitálnu farebnú paletu postupne vymenil za neutrálnejšie odtiene naviazané na prírodné procesy a rôzne zásahy do papiera, ktoré zviditeľňovali plynutie času. Pracoval v expresívnych i meditatívnych polohách a vytváral diela, ktoré prostredníctvom takzvanej štrukturálnej abstrakcie zhmotňovali archetypálne tvary a existenciálne pocity. Akoby hľadal a snažil sa odhaliť všeobecne platné, univerzálne princípy v rámci odlišných registrov vizuálnej komunikácie, či už prostredníctvom figúry, jej rozkladu, štrukturálnej grafiky, alebo konkretistických prác.

Diela sa stali mantrami nevyčerpateľných možností a variácií, vystúpeniami z obmedzení režimov a každodennosti do nekonečnosti – do seba. Jeho umelecké experimenty a kultúrno-organizačné snaženia v sedemdesiatych rokoch tvrdo zastavila normalizácia a o dekádu neskôr umelcova smrť.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Kurátorský sprievod výstavou Mariána Čunderlíka

Ďalšie akcie v tomto meste

Moderné umenie Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Moderné umenie
Ľudovít Fulla: Fragmenty Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Ľudovít Fulla: Fragmenty
Zrod výtvarnej moderny na Slovensku Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Zrod výtvarnej moderny na Slovensku
Výtvarná moderna Slovenska Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Výtvarná moderna Slovenska

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko