National Moravian-Silesian Theatre

National Moravian-Silesian Theatre

Adresa Čs. legií 148/14, Ostrava
Webová stránka www.ndm.cz
Telefón +420 596 276 111

Aktuálny program divadla

Hodný pan doktor
Komédia,
To video nikdo neuvidí
Divadlo,
Diplomacie
Divadlo,