Odkazy: Alžbeta Göllnerová-Gwerková a Slovensko 20. a 21. storočia

Sleduj stream

Na online prednáške streamovanej 7. decembra na Facebooku A4 bude predstavená Alžbeta Göllnerová-Gwerková - učiteľka, prekladateľka a spisovateľka, ktorá predbiehala dobu. Hájila ženskú emancipáciu, kládla dôraz na vedeckú kritiku, odmietala honbu za peniazmi a kariérnym rastom. Túžila vniesť do dedín vzdelanie a civilizáciu a prekonať bigotnú vieru, mýty a povery. Po potlačení SNP bola popravená a nájdená v masovom hrobe v Banskej Bystrici-Kremničke.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Prezentuje Lukáš Krajčír, PhD. z Historického ústavu SAV.

Ďalšie akcie v tomto meste

Zoom Céline Sciamma: Portrét ženy v plameňoch Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry Zoom Céline Sciamma: Portrét ženy v plameňoch
Futurit: Hudba protestujúca Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry Futurit: Hudba protestujúca
Gareth Davis + Ensemble Spectrum + Stratocluster Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry Gareth Davis + Ensemble Spectrum + Stratocluster
Freefilmers Ukraine Vol. II Bratislava – Staré Mesto, A4 – priestor súčasnej kultúry Freefilmers Ukraine Vol. II

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko