Profesia days Praha 2022
Diskusia,
Redakčné tipy
LUSTR 2022
Diskusia,
HR days 2022
Vzdelávanie,
Den architektury: Hotel Intercontinental
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Malá vodní elektrárna
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Palác Koruna
Komentovaná prehliadka,
Týden inovací 2022
Workshop,
Den architektury: Hotel Juliš
Komentovaná prehliadka,
Hotel Juliš
Den architektury: ČSOB Kampus SHQ
Komentovaná prehliadka,
ČSOB Leasing
Den architektury: Dům Autoklubu ČR
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Vzlet
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Emauzy – reanimace zahrad a rajského dvora
Komentovaná prehliadka,
Kostel svatého Kosmy a Damiána
Den architektury: Dům zemědělské osvěty
Komentovaná prehliadka,
Dům zemědělské osvěty
Den architektury: Divadlo Rokoko
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Winternitzova vila
Komentovaná prehliadka,
Den architektury: Nizozemsko a vliv na československou architekturu
Vzdelávanie,
Štencův dům
Den architektury: Vila Karla Čapka
Komentovaná prehliadka,

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko