Rok pre klímu 2022

Vstupenky
Miesto Bratislava – rôzne miesta

Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

V priebehu roku 2022 zorganizuje skupina kultúrnych organizátorov a odborníkov sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Vedúcimi organizáciami projektu sú Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a jednotlivých odborníkov, vzdelávacích inštitúcií zameraných na architektúru, dizajn a umenie.

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať.

Uplynulé akcie

Bratislava – Nové mesto, Nová Cvernovka Meetup Rok pre klímu 2022
Slovenská republika, Online v tvojej obývačke Festival Nového Európskeho Bauhausu
Bratislava – Staré Mesto, Galéria dizajnu Satelit Materialisti
Bratislava – Nové mesto, Nová Cvernovka Warm-Up Party With Warm Data

Ďalšie akcie v tomto meste

World Music Festival Bratislava 2022 Bratislava, Bratislava – rôzne miesta World Music Festival Bratislava 2022
Sezónne historické linky Bratislava, Bratislava – rôzne miesta Sezónne historické linky
Hráme pre všetkých 2022 Bratislava, Bratislava – rôzne miesta Hráme pre všetkých 2022
Dni majstrov ÚĽUV 2022 Bratislava, Bratislava – rôzne miesta Dni majstrov ÚĽUV 2022

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko