Stála výstava

Skupina Mikuláša Galandu

Vstupenky
Adresa Nedbalova 17, 811 01 Bratislava
Štítky Klasické, Maľba
Vstupné 3–5 €
Web akcie www.nedbalka.sk…
Web miesta www.nedbalka.sk

Pôsobenie Skupiny Mikuláša Galandu od roku 1957 do posledného skupinového vystúpenia v Berlíne v roku 1969 bolo významným procesom v rámci formovania slovenského výtvarného umenia. Tvorbu týchto autorov v stálej expozícii vystavuje Galéria Nedbalka.

Jej členovia patrili medzi predstaviteľov neskorej moderny a vedome sa hlásili k tradícii moderny medzivojnového umenia. Zachovali si napríklad aj všetky jej charakteristické znaky. Skupina vystupovala organizovane a mala vlastné programové vyhlásenie, nechýbala však ani výrazná individuálna tvorba. Jednou z najdôležitejších charakteristík skupiny bol práve spoločný myšlienkový základ jej tvorby. Rovnaký postoj však skupina zaujala aj k politickému a spoločenskému dianiu. Životné skúsenosti jej členov, ich schopnosti a rozdielne povahy na druhej strane zaručovali jedinečnosť ich umeleckej tvorby.

V roku 1972 boli členovia Skupiny Mikuláša Galandu v zborníku Za socialistické umenie podrobení tvrdej kritike a následne vylúčení zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Znamenalo to nielen zákaz vystavovania, ale aj ďalšie represie. Aj preto sa jej členovia spoločenského uznania v plnej miere dočkali až po roku 1989.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Kapitán Kotvička 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Kapitán Kotvička
Zrod výtvarnej moderny na Slovensku 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Zrod výtvarnej moderny na Slovensku
Výtvarná moderna Slovenska 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Výtvarná moderna Slovenska
Osobnosti a fenomény 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Osobnosti a fenomény

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko