Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

Adresa Jakubovo nám. 12, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.scd.sk

Aktuálne akcie

Popis miesta

Slovenské centrum dizajnu plní úlohu dokumentačného, informačného, zbierkotvorného, propagačného, konzultačného, výskumného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Predmetom činnosti centra je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu. Slovenské centrum dizajnu sa vo svojej činnosti sústreďuje aj na propagáciu a popularizáciu odboru dizajn, a to organizovaním súťaží, predovšetkým Národnej ceny za produktový dizajn a Národnej ceny za komunikačný dizajn. Tomuto cieľu sa venuje aj výstavnou činnosťou vo vlastných priestoroch – v galérii SCD Satelit a v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu.

Doprava

Zadaj názvy zastávky alebo ulice, odkiaľ chceš vyraziť a nájdi si najlepšie dopravné spojenie.

Pridružené miesta

Slovenské múzeum dizajnu
Galéria dizajnu Satelit

Podobné miesta

Fakulta architektúry STU
DK Zrkadlový háj
Loď Harmónia
Istropolis
Stará jedáleň
Spoločenský dom Záhorská Bystrica
Karloveská knižnica
Zen Flow
Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
Dom kultúry Lúky
Hotel Tatra
Hangair

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko