Stanislav Ondruš: Na konci svietia

Zdarma
Adresa Podjavorinskej 4A, Bratislava – Staré Mesto
Vstupné Zdarma
Kurátor Silvia L. Čúzyová

Stano Ondruš štartuje svoju kariéru výstavami doma aj v zahraničí za veľkého záujmu zberateľského publika. Výstava „Na konci svietia“ je preto jednoducho sondou do Ondrušovej aktuálnej tvorby. Maľby, ktoré sa zišli tu a teraz predstavujú, bez špecifického tematického alebo technického vymedzenia, reprezentáciu viacerých fáz vývoja jeho práce, ktorá v posledných rokoch prešla z grafického média, cez prechodové zóny, do média maľby. Kolekciu zrelých diel a inovácií smerujúcich k novým možnostiam vyjadrenia, dopĺňa výber z maliarskych skíc v úlohe parciálneho pohľadu do autorovho tvorivého laboratória.

Ondrušove maľby vznikajú autorskou technikou, v rámci ktorej pigment nanáša na rôzne typy povrchov (plátno, papier, plast), a to prostredníctvom dômyselných, svojpomocne skonštruovaných maliarskych nástrojov. Podložka maľby je vždy v horizontálnej polohe, čím farba nesteká a gravitácia funguje v službách práce s pigmentom. Diela sú potom na stenách vystavené v inej fyzikálnej situácii, než boli vytvorené, čo podporuje ich zvláštne vyznenie. Autor aktuálne používa najmä meditatívne modré a zelené odtiene a tóny, pretože najlepšie rezonujú s témou prežívania prítomného okamihu. Modrá ako symbolicky dvojznačná farba, môže byť temná až k čiernej (a dotýkať sa symbolicky noci), ale môže byť aj svietivá až k bielej. V maľbe vždy dôležité svetlo tu má špecifickú podobu variabilnej transparencie alebo v akcentoch pomyselnej intenzívnej svietivosti.

Pre Ondrušovu maľbu je dnes charakteristická kompozičná bravúra a ľahkosť, obdivuhodný cit pre ekonomické umiestnenie niekoľkých jednoliatych ťahov vo vzťahoch a súvislostiach, alebo v koordinovanej repetícii, na prázdnom či monochrómnom pozadí. Gesto nie je expresívne a tvar nie je konštruovaný. Vidíme kontrolovanú trajektóriu, intuitívne vedený záznam energie, myšlienky, pociťovania existencie, so zmyslom pre introspekciu. Čistý a plynulý pohyb po podložke nezriedka preruší zastavenie. Pigment a maliarske stopy na povrchu fixujú ilúziu pohybu / diania a pohyb je tu nositeľom abstraktného naratívu. Vidíme takmer kaligrafické uvažovanie prostredníctvom ťahu štetca, v ekvilibristike ratio / iratio.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko