Stála výstava

Stará radnica

Vstupenky
Adresa Hlavné námestie 501/1, Bratislava – Staré mesto
Štítky História

Stará radnica predstavuje súbor pamiatkovo chránených historických budov patriacich k najstarším v meste. Nachádza sa v centre Bratislavy, medzi Hlavným a Primaciálnym námestím.

Expozície tohto múzea dokumentujú remeslá, obchod, školstvo, umenie, kultúru i významné spoločensko-politické udalosti Bratislavy, ako napríklad korunovácie uhorských kráľov, na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia.

Významné udalosti spojené s históriou mesta sú prezentované prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

V rámci prehliadky múzea je možné vystúpiť na vežu radnice výhľadom na historickú časť mesta.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Bratislavské panelstory Bratislava – Staré mesto, Stará radnica Bratislavské panelstory
Bombardovanie Bratislavy Bratislava – Staré mesto, Stará radnica Bombardovanie Bratislavy
Makro: Premeny veže Starej radnice Bratislava – Staré mesto, Stará radnica Makro: Premeny veže Starej radnice
Múzeum x Súčasnosť: Dostupné bývanie Bratislava – Staré mesto, Stará radnica Múzeum x Súčasnosť: Dostupné bývanie

© 2023 GoOut