Stavovské divadlo

Stavovské divadlo

Adresa Ovocný trh 1, Praha 1
Webová stránka www.narodni-divadlo.cz
Telefón +420 224 901 448
Pridružené miesta Národné divadlo

Aktuálny program divadla

Stát jsem já
Dráma,
Stát jsem já
Dráma,
Netrpělivost srdce
Dráma,
Netrpělivost srdce
Dráma,