Väzenské úteky

Sleduj stream
Miesto Online v tvojej obývačke
Organizátor

Alcatraz, Shawshank či Sing sing – slávne väznice so slávnymi útekmi. Realitu väzenských útekov mimo filmového plátna predstaví popredný český odborník na väzenstvo, Lukáš dirga, na svojom webinári 1. februára 2022.

Vo svojej prednáške prezradí aj to, s akými stereotypmi a polopravdami sa téma väzenských únikov stretáva v spoločnosti. Cez vybrané prípady nám priblíži prax útekov doma i v zahraničí, rôznorodý a často prekvapivý modus operandi, ale aj to, ako sa poníma útek z pohľadu práva a čo to vlastne znamená, keď utečie väzeň.

Rozprávať sa bude o:
– tom, ako sa definuje útek verzus odchod z nestrážených priestorov
– historickom vývoji počtu väzenských útekov
– porovnaní tuzemského kontextu so zahraničím
– rôznorodosti prevedenia útekov na základe vybraných prípadov väzenských útekov
– dôsledkoch útekov pre jednotlivé osoby a pre celý väzenský systém

Mgr. Lukáš Dirga, PhD. je výskumník a penitenciárny sociológ, ktorý sa dlhodobo venuje výskumom väzenského prostredia a témam s ním spojenými. Výsledky svojho bádania pravidelne prezentuje v českých a zahraničných odborných periodikách. Je členom mnohých medzinárodných odborných organizácií. V súčasnej dobe sa okrem iného venuje aj otázke restoratívnej justície z pozície člena českej národnej skupiny európskeho projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Je autorom knihy Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů.

Ďalšie akcie v tomto meste

Databáza modernej architektúry Slovenska Slovenská republika, Online v tvojej obývačke Stála Databáza modernej architektúry Slovenska
Oficiálna virtuálna prehliadka Bratislavy Slovenská republika, Online v tvojej obývačke Stála Oficiálna virtuálna prehliadka Bratislavy
Virtuálna prehliadka zbúranej neologickej synagógy Slovenská republika, Online v tvojej obývačke Stála Virtuálna prehliadka zbúranej neologickej synagógy
Živé kamery Bratislava Slovenská republika, Online v tvojej obývačke Stála Živé kamery Bratislava

© 2022 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko