Viera Kraicová: Obrazy 1962 – 1994

Vstupenky
Adresa Nedbalova 17, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.nedbalka.sk…
Web miesta www.nedbalka.sk
Kurátor Miroslava Urbanová

Výstava ponúka prierez maliarskou tvorbou Viery Kraicovej od začiatku šesťdesiatych do polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom silno zastúpené sú najmä diela z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.

Výstava kontextualizuje polohy jej autorského vývinu v rámci politických, inštitucionálnych, umeleckých a rodových špecifík vtedajšieho Československa. Sleduje Kraicovej nástup na výtvarnú scénu, jej prelomové vystúpenie ako členky prvej čisto ženskej umeleckej skupiny na našom území – Skupiny 4 (1958 – 1966, spoločne s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Tamarou Klimovou).

Výstava predstavuje autorkine obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu.

Ďalšie akcie v tomto meste

Zrod výtvarnej moderny na Slovensku Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Zrod výtvarnej moderny na Slovensku
Skupina Mikuláša Galandu Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Skupina Mikuláša Galandu
Osobnosti a fenomény Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Osobnosti a fenomény
Výtvarná moderna Slovenska Bratislava – Staré Mesto, Galéria Nedbalka Stála Výtvarná moderna Slovenska

© 2021 GoOut Slovensko, s.r.o., Slovensko