Stála výstava

Zrod výtvarnej moderny na Slovensku

Vstupenky
Adresa Nedbalova 17, 811 01 Bratislava
Štítky Klasické, Maľba
Vstupné 3–5 €
Web miesta www.nedbalka.sk

Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na Slovensku mnohí vynikajúci umelci, ktorí spoluvytvárali podobu výtvarného umenia. Tvorbu týchto autorov v stálej expozícii vystavuje Galéria Nedbalka.

V spomínanej dobe prevládala v slovenskej výtvarnej tvorbe portrétna tvorba, krajinomaľba a zátišia. S novým pohľadom umelcov na svet a novým chápaním nielen umenia, ale aj jeho poslania však došlo k zásadným zmenám.

Ladislava Mednyánszkeho fascinovala veľkoleposť prírodných živlov, zároveň však pociťoval aj hlboký súcit s trpiacimi; vďaka tejto kombinácii sa dopracoval k mimoriadne bohatej, expresívnej figurálnej tvorbe, ktorá bola v našom maliarstve skôr ojedinelá. Krajinomaľbu v duchu lyrického realizmu doviedol na majstrovskú úroveň a stal sa jedným z najuznávanejších krajinkárov svoje doby.

Dominik Skutezky zas spracovával námety, ktoré nachádzal v každodennom živote mešťanov. Svoju životnú tému – prácu v medených hámroch – však objavil v okolí Banskej Bystrice. Výjavy zobrazoval s dovtedy nevídanou výrazovou silou a v širšom regióne tak udomácnil nový námet v žánrovej maľbe.

Vynikajúcim predstaviteľom slovenského symbolického maliarstva je Peter Július Kern a predvojnová tvorba Antona Jaszuscha zas do maľby vniesla postimpresionistické tendencie. Vďaka nim a ich tvorbe sa v neskorších obdobiach mohol rozvinúť fenomén slovenskej výtvarnej moderny.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Čutek na tretiu 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Čutek na tretiu
Skupina Mikuláša Galandu 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Skupina Mikuláša Galandu
Výtvarná moderna Slovenska 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Výtvarná moderna Slovenska
Osobnosti a fenomény 811 01 Bratislava, Galéria Nedbalka Stála Osobnosti a fenomény

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko